01 83 97 282 info@agenttim.si

Avtomobilsko zavarovanje

Po zakonu o obveznih zavarovanjih v prometu mora lastnik motornega vozila skleniti zavarovanje pred odgovornostjo zaradi uporabe motornega vozila preden začne vozilo uporabljati v prometu in zavarovanje obnavljati, dokler je vozilo v uporabi. Če je za vozilo predpisana registracija, sme organ, pristojen za registracijo, izdati prometno dovoljenje šele potem, ko lastnik vozila predloži dokaz o sklenjenem zavarovanju, ki velja za najmanj toliko časa, kolikor bo veljalo prometno dovoljenje.

Kaj krije zavarovanje avtomobilske odgovornosti?

Z zavarovanjem avtomobilske odgovornosti se mora torej lastnik vozila zavarovati pred svojo morebitno odgovornostjo za povzročeno škodo, ki nastane zaradi uporabe motornega vozila v prometu. Vsaka prometna nesreča lahko povzroči veliko materialno škodo, še huje pa je, če v prometni nesreči pride do poškodovanja oseb ali celo smrti. Zavarovanje avtomobilske odgovornosti lastnika motornega vozila ščiti pred morebitnimi finančnimi posledicami prometne nesreče, ki jo je povzročil voznik zavarovanega vozila.

Z zakonom predpisane zavarovalne vsote

  • Nematerialna (škoda zaradi smrt, telesne poškodbe ali prizadetega zdravja):5.000.000 EUR
  • Materialna (škoda zaradi uničenja in poškodovanja stvari):1.000.000 EUR

Z dogovorom in doplačilom pa je možno skleniti tudi višje zavarovalne vsote.

Želite bolje zavarovati sebe in avto?

Skupaj z zavarovanjem avtomobilske odgovornosti lahko sklenete tudi:

  • zavarovanje pomoči na cesti
  • zavarovanje pravne pomoči
  • delni avtomobilski kasko
  • odkup prve škode

Avtomobilski kasko

Kasko zavarovanje krije škodo na motornem vozilu povzročitelja prometne nesreče oziroma oškodovanca, če povzročitelj ni znan oziroma je škodo povzročil nek naravni pojav oziroma višja sila.

Franšiza oziroma soudeležba pri škodi je znesek, ki ga zavarovanec nosi sam v primeru škode. Določi se v % od nabavne vrednosti avtomobila.

Odbitna franšiza seveda vpliva na ceno kasko zavarovanja, in sicer večja kot je franšiza nižja je cena kasko zavarovanja.

 

Paket delnega kaska krije naslednje nevarnosti: prometna nesreča, padec zrakoplova, potopitev med prevozom s trajektom, požar, potres, udar strele, eksplozija, zemeljski in snežni plaz, poplava, najem nadomestnega osebnega vozila.

Dodatno pa lahko dokupimo: vihar in točo, krajo in vandalizem ter delne kombinacije

Na podlagi spodnjega obrazca vam lahko sesstavimo ponudbo ...

4 + 12 =

Pričevanja strank

” Zelo profesionalen in prijazen odnos z veliko mero znanja in koristnih nasvetov. “

Rok