01 83 97 282 info@agenttim.si

Pri nas lahko opravite tudi vse naslednje storitve, povezane v zvezi z registracijo in zavarovanjem:

  • sklenitev in plačilo obveznega zavarovanja, Agent tim
  • sklenitev in plačilo kasko zavarovanja
  • plačilo letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu,
  • izdaja potrdila za plačano letno dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu
  • vloga za invalide za oprostitev plačila letne dajatve uporabo cest,

– informativni izračun vračila sorazmernega deleža letne dajatve, ob odjavi vozila. –

Registracija vseh motornih in priklopnih vozil , At servis d.o.o.

Registracija temelji na določilih Zakona o varnosti v cestnem prometu, Pravilnika o tehničnih pregledih in Pravilnika o registraciji motornih in priklopnih vozil. Ločimo registracijo novega ali rabljenega vozila (prva registracija) in podaljšanje registracije. Za izdajo prometnega dovoljenja potrebujete:

 • dokazilo o lastništvu
 • potrdilo o plačani carini CURS (če je uvoženo v Slovenijo iz držav izven EU)
 • potrdilo o skladnosti (za novo vozilo: potrdilo o skladnosti “SA” za uvožena preko distributerjev; “SB” za posamično uvožena nova ali rabljena),
 • dokazilo o sklenjenem obveznem zavarovanju,
 • dokazilo o plačani letni dajatvi za uporabo cest.

Podaljšanje registracije je potrebno vsakič, ko poteče veljavnost prometnega dovoljenja. Za podaljšanje registracije so nujni naslednji pogoji:

 • tehnični pregled – če je potreben (prvi tehnični pregled za osebna vozila je štiri leta po prvi registraciji, nato na dve leti do 8. leta starosti (rabljena uvožena ali pridobljena iz EU, starejša od štirih let imajo obvezen tehnični pregled pred prvo registracijo v Sloveniji),
 • plačano dajatev za uporabo cest,
 • sklenjena polica za obvezno zavarovanje,

Podaljšanje registracije velja eno leto, izjeme so naslednje: lahki priklopniki (ki nimajo registracije ampak potrdilo in zato ne potrebujejo zavarovanja in plačalo cestnine) štiri leta in za vozila, za katere se zahteva tehnični pregled na 6 mesecev, za prev oz nevarnih snovi, za prevoz potnikov v javnem prometu.

Datum poteka veljavnosti registracije se mora ujemati s potekom veljavnosti, police za obvezno zavarovanje in povračila za uporabo cest in tehničnega pregleda; če so datumi različni, potem velja prvi kumulativno izpolnjen pogoj.

Opozarjamo lastnike, da lahko podaljšanje registracije lahko opravi le lastnik, ki se izkaže z veljavnim identifikacijskim dokumentom ali druga oseba s pooblastilom.

Registrske tablice se prenašajo z vozilom na novega lastnika, ki jih lahko sicer tudi zamenja, če n.pr. ni zadovoljen z oznako ali grbom. Lastnik lahko deponira tablice do 15 dni in jih v tem času lahko prevzame nov lastnik za isto vozilo. Izjema, kjer je možno deponiranje do enega leta so kolo z motorjem, motorno kolo, priklopno vozilo, starodobnik.

Pričevanja strank

” Zelo profesionalen in prijazen odnos z veliko mero znanja in koristnih nasvetov. “

Rok